తెలుగు భాషా దినోత్సవం at Rolla

August 29, 2017 No Comments »
తెలుగు భాషా దినోత్సవం at Rolla
Please follow and like us:

రొళ్ల మండల కేంద్రంలో మంగళవారం ఘనంగా తెలుగు భాషా దినోత్సవం నిర్వహించారు.వివిధ వేషాధారణలో విద్యార్థులచే ర్యాలీ నిర్వహించి,వైఎస్సార్ సర్కిల్లో మానవహారం నిలబడ్డారు.తెలుగు భాషా ప్రాముఖ్యత పై వివరించారు..

Posted by Ravi Sakshi Vilekar at Rolla

Please follow and like us:

Leave A Response

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.madakasira.in/%E0%B0%A4%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81-%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B0%BE-%E0%B0%A6%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%B5%E0%B0%82-at-rolla/